Gizlilik Politikası

1 : TARAFLAR 

1. 1 SATICI 

Ünvanı    : TÜREV REKL. DİJ. BASKI PRO.VE REK.MALZ.SAN.TİC FAHRİ BAHADIR

Şirketi Adresi    : Cevizli Mh. Tugayyolu Cd. Kümbet Sk. No:1 Maltepe / İSTANBUL

Telefon    : 0216 457 43 42

Web Adresi    : www.turevreklam.com.tr

E-posta    : info@turevreklam.com.tr

2: KONU 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.afishatti.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1. 3 ve 1. 4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.afishatti.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ 

Ürün, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu XXX adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, XXX isimli şahısa teslim edilecektir.

4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI 

4. 1 ALICI, SİTE’de ürünün/lerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4. 2 ALICI ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, ALICI, adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4. 3 Sözleşme konusu ürünler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak şartı ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak web sitesinde yer alan ön bilgiler içinde her ürününün üretim süresi ile ilgili olarak açıklanan sürede ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

4. 4 Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI alışverişin gerçekleştiği tarihte web sitesinde, kargo bedeli ile ilgili olarak belirli bir tutarın üzerinde alışveriş yapıldığında ya da benzer bir durumda kargo bedelinin kendisi tarafından karşılanacağını ilan ettiği takdirde, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

4. 5 SATICI, sözleşme konusu ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri ile teslim edilmesinden sorumludur.

4. 6 SATICI, sipariş konusu ürünlerin teslimini ifasının imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi bitmeden ALICI’ya bildirir ve 10 günlük süre içinde nakden ve defaten tahsil ettiği toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4. 7 Ürünlerin teslimatı için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

4. 8 Ürünlerin teslim edilmesinden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürünlere ait bedelini SATICI’ya ödememesi durumunda, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4. 9 SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI’ya bildirecektir. Bu takdirde ALICI

(a) siparişin iptal edilmesini,

(b) sözleşme konusu ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini,

(c) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi, haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde işlem nakden veya havale ile gerçekleşmiş ise ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürünlerin tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. ALICININ cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: Banka ALICI’ya geri ödemeyi taksitle ve ALICI’nın ürünü aldığı taksit sayısı ile yapabilir. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICININ kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılabilir. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olabilecektir. Kredi Kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICININ Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılabilir. Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba ( hesabın faturada ismi yazılı kişinin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır.

5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI’nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel 7(yedi) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, hasarlı ya da bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli düzeltme ve onarımların yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.afishatti.com web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Basılı ürünlerde, baskı sonrası renk değerlerinde %10 ton farkı olabilir bundan SATICI sorumlu değildir.

8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI 

Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

9: VADELİ FİYAT 

Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

10: FAİZ 

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı 12’nin üzerinde olan alışverişlerde aylık internet sitesinde ilan edilen oranda vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

11: PEŞİNAT TUTARI 

Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.

12: ÖDEME PLANI 

Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

13: CAYMA HAKKI 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün, 14. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.afishatti.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

14: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

6 Mart 2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ile aşağıda yer alan konularda düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; Altın gibi fiyatı borsada belirlenen mallarda, Çocuğunun resminin yer aldığı t-shirt gibi tüketicinin isteğine göre hazırlanan mallarda, Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ve kısa süre içerisinde bozulabilecek mallarda, Ambalajının açılmış olması kaydıyla film, müzik CD’leri ile yazıcı kartuşu gibi ürünlerde, İnternet sitesi üzerinden satın alınan e-kitap, mp3 formatındaki şarkı gibi gayri maddi mallarda, Gazete ve dergilerin teslimine ilişkin sözleşmelerde, Bahis ve piyangoya ilişkin sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

15: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

16: YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

17: YÜRÜRLÜK 

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

ÜCRETSİZ TESLİMAT

200₺ ve üzeri tüm siparişlerinizde ücretsiz kargo fırsatından yararlanın.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

Tüm işlem ve alışverişleriniz 256 bit SSL sertifikası ile şifrelenip korunmaktadır.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Mesai saatlerimiz içerisinde çağrı merkezimizden yardım alabilirsiniz.